Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW_CCP we współpracy z KDPW prowadzi system negocjowanych pożyczek papierów wartościowych, którego celemu jest poprawa płynności rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych w systemach prowadzonych przez KDPW_CCP i KDPW. Usługa negocjowanych pożyczek papierów wartościowych stanowi ważne uzupełnienie funkcjonującego w KDPW systemu pożyczek automatycznych, zapewniając wyższą, niż pożyczki automatyczne, elastyczność w zakresie kształtowania przez strony warunków zawieranych przez nie pożyczek.

Rolą KDPW_CCP jest dokonywanie rozliczeń pożyczek oraz organizowanie systemu zabezpieczenia płynności tych rozliczeń, włączając w to gwarantowanie zwrotu papierów wartościowych przez pożyczkobiorcę oraz zwrotu zabezpieczenia umownego przez pożyczkodawcę, zasobami systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, w tym majątkiem własnym KDPW_CCP. Natomiast zadaniem Krajowego Depozytu będzie jest kojarzenie podmiotów zainteresowanych zawieraniem umów takich pożyczek oraz prowadzenie związanych z nimi rozrachunków.

System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych służy niedopuszczeniu do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, a także zapewnieniu zwrotu papierów wartościowych pożyczonych w ramach systemu pożyczek automatycznych. Z uwagi na powyższy cel system ten jest skierowany do podmiotów posiadających jednocześnie status uczestnika rozliczającego w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., albo pełniących funkcję agenta ds. rozrachunku dla uczestników posiadających taki status w tym systemie.
Uczestnictwo w systemie negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest dobrowolne.

Usługa negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest udostępniona od 1 października 2014 r.


Ostatnia aktualizacja:11-12-2014 Do góry