Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aplikacja GUI

Aplikacja internetowa (GUI) dedykowana dla uczestników rozliczających KDPW_CCP umożliwia przeglądanie podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. W pierwszym etapie udostępnione zostało przeglądanie:
  • kont rozliczeniowych i ich atrybutów, w tym numerów klasyfikacyjnych klientów (NKK),
  • pozycji rozliczeniowych w papierach wartościowych i w instrumentach pochodnych,
  • wysokości limitu transakcyjnego dla transakcji z rynku regulowanego,
  • informacji dotyczących rozliczenia sesji kompensacyjnej na OTC,
  • wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP i prognozowanych pożytków z tych środków.

Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio po zalogowaniu się poprzez stronę http://www.kdpwccp.pl/ do usług Grupy Kapitałowej KDPW.

Warunkiem korzystania z aplikacji GUI jest posiadanie przez zainteresowane osoby konta dostępowego w ramach jednolitego systemu dostępowego w KDPW. W celu uzyskania dostępu do usługi KDPW_CCP w ramach aplikacji GUI konieczne jest zaakceptowanie warunków dostępowych, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wypełnienie odpowiedniego formularza w aplikacji służącej do zarządzania kontem dostępowym i potwierdzenie posiadanego upoważnienia do działania w imieniu podmiotu (uczestnika rozliczającego), którego reprezentuje osoba wypełniająca formularz. Jeżeli uczestnik KDPW_CCP jest jednocześnie uczestnikiem KDPW i posiada już konto dostępowe do aplikacji internetowych KDPW objętych jednolitym systemem dostępowym, aby uzyskać dostęp do usług KDPW_CCP, będzie on zobligowany do wykonania powyższych czynności.

TESTY APLIKACJI GUI DLA AUKCJI

Skrócony opis GUI
Porozumienie w sprawie dostępu do dedykowanych usług KDPW CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI
Instrukcja dotycząca konta dostępowego
Zasady procedowania wniosków o nadawanie uprawnień dostępowych do aplikacji
Z dniem 5 listopada 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie logowania do GUI, do logowania wymagana jest dodatkowo aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator lub zaufanej przeglądarki internetowej, więcej o wprowadzeniu MFA

Uprawnienia dostępowe będzie mógł posiadać tylko pracownik upoważniony przez uczestnika rozliczającego, który posiada certyfikat w systemie SWI.

W przypadku uczestników KDPW_CCP pozyskanie profilu „Podstawowe usługi KDPW_CCP” będzie wystarczającym, aby uzyskać dostęp do podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.

Zmiana Porozumienia w sprawie dostępu do dedykowanych usług KDPW CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI

W związku ze zmianą z dniem 25 kwietnia 2022 r. Porozumienia w sprawie dostępu do dedykowanych usług KDPW CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI wymagana jest aktualizacja dostępu dla dotychczasowych użytkowników przed 25 kwietnia 2022 r. w celu dalszej możliwości korzystania z systemu GUI na nowych zasadach. Dostęp ten będzie kontynuowany, o ile dotychczasowi użytkownicy dostarczą do KDPW_CCP S.A. przed ww. terminem wniosek dostępowy podpisany przez osoby reprezentujące uczestnika rozliczającego zgodnie z zasadami reprezentacji (upoważnienie powinno zostać udzielone bez ograniczeń w systemie GUI). Wniosek ten stanowi upoważnienie udzielone przez uczestnika rozliczającego użytkownikowi na nowych zmienionych zasadach określonych w Porozumieniu.
Oświadczenie do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Cofnięcie/odwołanie oświadczenia do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Ostatnia aktualizacja:07-11-2022 Do góry