Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Tabela opłat dla Uczestników KDPW_CCP

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat. Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.


Tabela opłat

Obowiązujące zwolnienia z opłat/zniżki/rabaty:
 
1 listopada 2013 r. - 30 czerwca 2018 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15, nr 31/230/16 16 i nr 37/278/17 w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
Uchwała nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., uchwałą nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. i uchwałą
nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r. dot. przedłużenia czasowej obniżki opłat dla transakcji objętych programem HVP.


1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/2017 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
Uchwała nr 36/277/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r.

1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym oraz animatorów obrotu na rynku NewConnect
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 50/291/17 z dnia 23 października 2017 r.


Zmiana opodatkowania niektórych usług KDPW_CCP z dniem 1 lipca 2017 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024) zmianie ulegają niektóre opłaty naliczane przez KDPW_CCP na podstawie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Zmiana polega na uchyleniu w art. 43 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., który dotyczy zwolnienia z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności. 
Opodatkowanie niektórych usług KDPW_CCP świadczonych w obrocie zorganizowanym

Informacje o rabatach
Informacje o zniżkach
Przykłady pobieranych opłat
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat

Faktura elektroniczna
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:30-10-2017 Do góry