Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Tabela opłat dla Uczestników KDPW_CCP

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat. Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.


Tabela opłat

Obowiązujące zwolnienia z opłat/zniżki/rabaty:

1 listopada 2013 r. - 31 grudnia 2018 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem High Volume Provider wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale
 
nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2013 r. zmienionej uchwałą nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., uchwałą nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.  z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., uchwałą
nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., uchwałą nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r. oraz uchwałą nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

1 maja 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks WIG20.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. i dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.

1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem High Volume Funds wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2018 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
Uchwała nr 2/304/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2018 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym.
Uchwała nr 1/303/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.


1 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2018 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat).
Uchwała nr 5/307/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Informacje o rabatach
Informacje o zniżkach
Tabela opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat

Faktura elektroniczna
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:29-05-2018 Do góry