Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Tabela opłat dla Uczestników KDPW_CCP

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat. Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.


Tabela opłat

Obowiązujące zwolnienia z opłat/zniżki/rabaty:

 
1 listopada 2013 r. - 31 października 2017 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15 i nr 31/230/16, w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

Uchwała nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., uchwałą nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r. i uchwałą nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. dot. przedłużenia czasowej obniżki opłat dla transakcji objętych programem HVP.

1 września 2016 r. - 31 lipca 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.
Uchwała nr 32/231/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.
zmieniona uchwałą
nr 36/235/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. i uchwałą nr 11/252/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.


1 stycznia 2017 r. - 30 czerwca 2017 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 42/241/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

1 stycznia 2017 r. - 30 czerwca 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
Uchwała nr 2/243/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r.

Informacje o rabatach
Informacje o zniżkach
Przykłady pobieranych opłat
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat

Faktura elektroniczna
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:05-05-2017 Do góry