Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opłaty – obrót zorganizowany

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat, która jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:
1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:
  • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
  • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:

1 listopada 2013 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem High Volume Provider wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale
 
nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2013 r. zmienionej uchwałą nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., uchwałą nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.  z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., uchwałą
nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., uchwałą nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r., uchwałą nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.

1 maja 2018 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmienionej: uchwałą nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r., uchwałą nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. i dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.

1 lipca 2017 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem High Volume Funds wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmienionej: uchwałą nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

1 stycznia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
Uchwała nr 7/354/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym.
Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.


1 stycznia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat).
Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.


Informacje o zniżkach
Tabela opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat

KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT:
Wszelkie pytania dot. Tabeli Opłat, interpretacji poszczególnych zapisów Tabeli Opłat, sposobu naliczania opłat czy wystawiania faktur prosimy kierować:
  • na specjalny adres mailowy - oplaty@kdpw.pl
  • pod nr tel.: +48 22 537 94 79

FAKTURA ELEKTRONICZNA
 Faktura elektroniczna
 
 
 
 
    Ostatnia aktualizacja:15-02-2019 Do góry