Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Zasady korzystania z Informacji

Dostęp i korzystanie z dalszych informacji jest regulowane następującymi warunkami, które wymagają akceptacji:

Informacje zawarte w tabeli publikowanej na stronie internetowej KDPW_CCP S.A. („Informacje”) zostały przygotowane wyłącznie w celu spełnienia standardów CPMI-IOSCO ("Public quantitative disclosure standards for central counterparties"). W związku z tym Informacje te: 
  • są publikowane przez KDPW_CCP S.A. wyłącznie w ww. celu i mogą być przeglądane w zakresie własnego użytku osobistego użytkownika, 
  • nie mogą być w żadnym innym celu, a w szczególności w celu zarobkowym, wykraczającym poza dozwolony użytek zgodny z przepisami prawa, wykorzystywane, modyfikowane ani dalej rozpowszechniane w jakiejkolwiek znanej formie, bez wyraźnej, pisemnej zgody KDPW_CCP S.A.

KDPW_CCP S.A. jest uprawniony w każdym czasie do zmiany Informacji, ich poprawiania oraz do ich usunięcia ze swojej strony internetowej bez podania przyczyn oraz dodatkowego powiadomienia o tym.
Dane zawarte w Informacji są sporządzane przez KDPW_CCP S.A. w odniesieniu do danego okresu historycznego, chyba że z Informacji wynika co innego.
Pomimo zachowania profesjonalnych standardów i należytej staranności podczas sporządzania Informacji, KDPW_CCP S.A. nie może zapewnić, że dane zawarte w Informacji są aktualne, kompletne oraz odpowiedniej jakości, a ponadto, że pozwalają na właściwą interpretację.

KDPW_CCP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w związku z poleganiem na Informacjach, chyba że KDPW_CCP S.A. wyrządził te szkody umyślnie.
Do powyższych warunków stosuje się przepisy prawa polskiego. KDPW_CCP S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany tych warunków w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadomienia.

Akceptacja oznacza przyjęcie powyższych warunków do wiadomości i zobowiązanie się do ich stosowania. 

Akceptuję                                                                                                            Nie akceptuję
 
Ostatnia aktualizacja:31-05-2016 Do góry