Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość uczestników rozliczających KDPW_CCP
KDPW_CCP wymaga przekazywania informacji finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, a także przepisy standardów technicznych do tego rozporządzenia.


Podmiot z siedzibą w RP

Podmiot z siedzibą poza RP
 (w razie braku obowiązku jej ustanowienia, z centralą poza RP)

Obowiązujące uchwały:
Uchwała Zarządu KDPW_CCP nr 09/18  - określenie zakresu danych niezbędnych do oceny spełniania przez uczestników rozliczających warunków finansowych w ramach systemu rozliczeń (obrót zorganizowany)
Uchwała Zarządu KDPW_CCP nr 08/18  - określenie zakresu danych niezbędnych do oceny spełniania przez uczestników rozliczających warunków finansowych w ramach systemu rozliczeń (obrót niezorganizowany)
Ostatnia aktualizacja:22-03-2018 Do góry