Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Typy uczestnictwa

Typy uczestnictwa:
  1. generalny uczestnik rozliczający - reprezentant w obrocie papierami wartościowymi -
   uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie wszystkich transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawieranych:
   • na rynku regulowanym,
   • w alternatywnym systemie obrotu, lub
   • w ramach systemu pożyczek negocjowanych przez inny podmiot, wskazany przez niego zgodnie z regulaminem;
  2. indywidualny uczestnik rozliczający - uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez niego:
   • na rynku regulowanym, 
   • w alternatywnym systemie obrotu, lub
   • w ramach systemu pożyczek negocjowanych na rachunek własny lub na rachunek klientów;
  3. generalny uczestnik rozliczający - reprezentant na rynku instrumentów pochodnych - uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty, wskazane przez niego zgodnie z regulaminem;
  4. uczestnik nierozliczający - uczestnik zawiera transakcje:
   • na rynku regulowanym,
   • w alternatywnym systemie obrotu, lub
   • w ramach systemu pożyczek negocjowanych,
    a jednocześnie nie posiada statusu uczestnika rozliczającego w żadnym zakresie i jest klientem uczestnika posiadającego taki status uprawnionym do żądania wykonania przez KDPW_CCP czynności, o których mowa, odpowiednio, w §§ 69a-69c Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
Ostatnia aktualizacja:18-10-2016 Do góry