Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Nowi uczestnicy - uczestnik nierozliczający

  1. wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika nierozliczającego - Wzór nr 2
  2. odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru
  3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności oraz ewentualnie także oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie działalności na terytorium RP
  4. karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - Wzór nr 4
  5. oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej  - Wzór nr 5a


Wszystkie wzory dokumentów dla tej kategorii
Ostatnia aktualizacja:28-05-2014 Do góry