Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Dotychczasowi uczestnicy - uczestnik rozliczający

 1. wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika rozliczającego - Wzór nr 1
 2. oświadczenie dotychczasowego uczestnika KDPW_CCP dotyczące zastosowania złożonych dokumentów do uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC - Wzór nr 3
 3. oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej - Wzór nr 5a
 4. oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące terminu rozpoczęcia działalności i zgody na obciążenie rachunku
  - Wzór nr 7
 5. oświadczenie uczestnika rozliczającego o numerze rachunku bankowego - Wzór nr 8
 6. oświadczenie uczestnika rozliczającego korzystającego z rachunku płatnika oraz płatnika - Wzór nr 9
  - dokumenty związane z przystąpieniem do funduszu zabezpieczającego OTC:
 7. pełnomocnictwo dla KDPW_CCP do zamykania pozycji - Wzór nr 10
 8. pełnomocnictwo do składania zleceń - Wzór nr 11
  - inne dokumenty:
 9. oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące przekazywania raportów o transakcjach - Wzór nr 12
 10. oświadczenia podmiotu zawierającego transakcje, reprezentowanego przez uczestnika rozliczającego oraz uczestnika rozliczającego reprezentującego w rozliczeniach ten podmiot - Wzór nr 13
 11. pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do odbierania i składania w imieniu uczestnika oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 110a-110c Regulaminu – Wzór nr 18.

Wszystkie wzory dokumentów dla tej kategorii
Ostatnia aktualizacja:24-06-2015 Do góry