Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opłaty

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat. Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Tabela opłat

Obowiązujące zwolnienia z opłat/zniżki/rabaty:

3 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat.
Uchwała 6/308/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.

1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
Uchwała 4/306/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Zmiana opodatkowania niektórych usług KDPW_CCP z dniem 1 lipca 2017 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024) zmianie ulegają niektóre opłaty naliczane przez KDPW_CCP na podstawie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Zmiana polega na uchyleniu w art. 43 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., który dotyczy zwolnienia z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności.
Opodatkowanie niektórych usług KDPW_CCP świadczonych w obrocie niezorganizowanym

Archiwum 

Informacja o zniżkach

Faktura elektroniczna
Ostatnia aktualizacja:26-03-2018 Do góry