Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opłaty

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat, która jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:

1/ opłata za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21/02 tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo nastąpiło w okresie od 01/02 do 31/12 danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2/ opłaty kwartalne - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ pozostałe opłaty - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:
  • czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - została wykonana albo była wykonywana, albo
  • zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Obowiązujące zniżki i zwolnienia z opłat:


1 stycznia 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat.

Uchwała nr 5/352/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.
Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.

Uchwała nr 4/351/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

Archiwum 

Informacja o zniżkach

KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT:
Wszelkie pytania dot. Tabeli Opłat, interpretacji poszczególnych zapisów Tabeli Opłat, sposobu naliczania opłat czy wystawiania faktur prosimy kierować:
  • na specjalny adres mailowy - oplaty@kdpw.pl
  • pod nr tel.: +48 22 537 94 79

FAKTURA ELEKTRONICZNA
Faktura elektroniczna
Ostatnia aktualizacja:18-02-2019 Do góry