Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Opłaty

Rodzaje i wysokość opłat pobieranych od uczestników, a także zasady ich ustalania, określone są w Tabeli opłat. Tabela opłat jest załącznikiem do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).
Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza KDPW_CCP może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli opłat.

Tabela opłat

Obowiązujące zwolnienia z opłat/zniżki/rabaty:

1 września 2016 r. - 31 lipca 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.
Uchwała 33/232/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. zmienioną uchwałą nr 37/236/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. i uchwałą nr 12/253/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.


1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
Uchwała 1/242/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r.

Archiwum 

Informacja o zniżkach

Faktura elektroniczna
Ostatnia aktualizacja:05-05-2017 Do góry