Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty - archiwum

1 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat.
Uchwała 18/320/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.

1 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
Uchwała 17/319/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r.

3 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat.
Uchwała 6/308/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.

1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
Uchwała 4/306/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.
Uchwała 1/242/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r.

1 września 2016 r. - 31 lipca 2017 r.
Czasowe zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.
Uchwała 33/232/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. zmienioną uchwałą nr 37/236/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. i uchwałą nr 12/253/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

1 lipca 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 27/226/16 z dnia 1 lipca 2016 r.
Ostatnia aktualizacja:18-02-2019 Do góry