Struktura komunikatu: Informacja o wysokości pożytków (colr.sm2.001.01)


Komunikat zawiera informacje o wysokości pożytków dla uczestnika i jego klientów w podziale na konto PB (NKK). Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BenefitDetails- Szczegółowe informacje o pożytkach (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje o pożytkach
Elementy

składowe
BalTp

ClctdAmt

BnftAmt

Źródło <xs:complexType name="BenefitDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ClctdAmt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="BnftAmt" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BenefitDetails/BalTp- Typ zabezpieczenia (element)

Opis Typ zabezpieczenia
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

BenefitDetails/ClctdAmt- Wartość zabezpieczenia (element)

Opis Wartość zabezpieczenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="ClctdAmt" type="CurrencyAndAmount" />

BenefitDetails/BnftAmt- Wartość pożytków (element)

Opis Wartość pożytków
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="BnftAmt" type="CurrencyAndAmount" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data obowiązywania danych (element)

Opis Data obowiązywania danych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.sm2.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.sm2.001.01" type="colr.sm2.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.sm2.001.01- Informacja o wysokości pożytków (element)

Opis Informacja o wysokości pożytków
Typ colr.sm2.001.01
Źródło <xs:element name="colr.sm2.001.01" type="colr.sm2.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta
Elementy

składowe
MmbId{0,1}

OwnrTp{0,1}

MmbTp{0,1}

ReprAgrmntId{0,1}

ClntTp{0,1}

BnftDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="StatementForAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BnftDtls" type="BenefitDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementForAccount/MmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

StatementForAccount/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta, rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/ReprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/ClntTp- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/BnftDtls- Szczegółowe informacje o pożytkach (element)

Opis Szczegółowe informacje o pożytkach
Typ BenefitDetails
Źródło <xs:element name="BnftDtls" type="BenefitDetails" maxOccurs="unbounded" />

colr.sm2.001.01- Informacja o wysokości pożytków (typ złożony)

Opis Informacja o wysokości pożytków
Elementy

składowe
GnlInf

StmtForAcct{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="colr.sm2.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.sm2.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.sm2.001.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

Opis Zestawienie dla konta
Typ StatementForAccount
Źródło <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />