Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.02)


Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego. Komunikat wysyłany do uczestnika rozliczającego.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndSignedAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: SignedAmount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndSignedAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="SignedAmount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
LVEX Informacja o przekroczeniu limitu transakcyjnego
RQST Informacja o realizacji zlecenia uczestnika
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="LVEX" />

     <xs:enumeration value="RQST" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

EligDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Referencje
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.mrs.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.mrs.001.02" type="colr.mrs.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.mrs.001.02- Status limitu transakcyjnego (element)

Opis Status limitu transakcyjnego
Typ colr.mrs.001.02
Źródło <xs:element name="colr.mrs.001.02" type="colr.mrs.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MarginDetails- Informacja o poziomie depozytu (typ złożony)

Opis Informacja o poziomie depozytu
Elementy

składowe
KDPWMmbId

KDPWSafAcct{0,1}

WDR{0,1}

Dpst

Mrgn

CRR

Lmt

Źródło <xs:complexType name="MarginDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="WDR" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Dpst" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="Mrgn" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="CRR" type="CurrencyAndSignedAmount" />

     <xs:element name="Lmt" type="Percentage" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MarginDetails/KDPWMmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MarginDetails/KDPWSafAcct- Konto podmiotowe (element)

Opis Konto podmiotowe
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

MarginDetails/WDR- Wstępny depozyt rozliczeniowy (element)

Opis Wstępny depozyt rozliczeniowy
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="WDR" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

MarginDetails/Dpst- Wniesiony depozyt zabezpieczający (element)

Opis Wniesiony depozyt zabezpieczający
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Dpst" type="CurrencyAndAmount" />

MarginDetails/Mrgn- Aktualnie wyliczony depozyt zabezpieczający (element)

Opis Aktualnie wyliczony depozyt zabezpieczający
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Mrgn" type="CurrencyAndAmount" />

MarginDetails/CRR- Bieżące rozrachunki rynkowe (element)

Opis Bieżące rozrachunki rynkowe
Typ CurrencyAndSignedAmount
Źródło <xs:element name="CRR" type="CurrencyAndSignedAmount" />

MarginDetails/Lmt- Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego (element)

Opis Stopień wykorzystania limitu transakcyjnego
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="Lmt" type="Percentage" />

MarginLimitStatus- Status limitu transakcyjnego (typ złożony)

Opis Status limitu transakcyjnego
Elementy

składowe
MmbLmt{0,1}

ReqSts{0,1}

ReqErrCd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="MarginLimitStatus" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReqSts" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReqErrCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MarginLimitStatus/MmbLmt- Limit ustanowiony przez uczestnika (element)

Opis Limit ustanowiony przez uczestnika
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

MarginLimitStatus/ReqSts- Status realizacji zlecenia (element)

Opis Status realizacji zlecenia. Pole RqStatus może przyjąć wartość: ’00’ – poprawna odpowiedź na zapytanie o aktualny poziom wykorzystania limitu, ’10’ – limit uczestnika obowiązuje, ‘11’ – nowy limit uczestnika został ustanowiony, ’12’ – limit uczestnika został usunięty, ’90’ – zlecenie nie zostało zrealizowane, ‘99’ – nieprzewidziany błąd.
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReqSts" type="Max2Text" minOccurs="0" />

MarginLimitStatus/ReqErrCd- Kod błędu realizacji zlecenia (element)

Opis Kod błędu realizacji zlecenia. Pole RqError może przyjąć wartość: ‘0001’ – nieprawidłowy kod uczestnika, ‘0002’ – nieprawidłowy identyfikator konta, ‘0003’ – brak podanego limitu transakcyjnego, ‘0004’ – limit uczestnika nie jest zdefiniowany.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="ReqErrCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator komunikatu zlecenia (element)

Opis Identyfikator komunikatu zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=5

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="5" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="SignedAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

colr.mrs.001.02- Status limitu transakcyjnego (typ złożony)

Opis Status limitu transakcyjnego
Elementy

składowe
GnlInf

MrgnDtls{0,1}

MrgnSts{0,1}

Źródło <xs:complexType name="colr.mrs.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="MrgnDtls" type="MarginDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MrgnSts" type="MarginLimitStatus" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.mrs.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.mrs.001.02/MrgnDtls- Informacja o poziomie depozytu (element)

Opis Informacja o poziomie depozytu
Typ MarginDetails
Źródło <xs:element name="MrgnDtls" type="MarginDetails" minOccurs="0" />

colr.mrs.001.02/MrgnSts- Status limitu transakcyjnego (element)

Opis Status limitu transakcyjnego
Typ MarginLimitStatus
Źródło <xs:element name="MrgnSts" type="MarginLimitStatus" minOccurs="0" />