Struktura komunikatu: Stan limitu płatności (colr.mrl.002.02)


Komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu płatności na Uczestnika Rozliczającego wysyłany przez Płatnika. Komunikat służący do zapytania o stan limitu płatności wysyłany przez Uczestnika Rozliczającego. Komunikat wysyłany przez uczestnika do kdpw_stream.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWL Ustanowienie nowego limitu, wymagane jest podanie: KDPWMmbId, PngAgtId, MmbLmt, CshTxTp.
CURL Zapytanie o wysokość aktualnie zdefiniowanego limitu uczestnika, wymagane jest podanie: KDPWMmbId, PngAgtId, CshTxTp.
CANL Usunięcie istniejącego limitu, wymagane jest podanie: KDPWMmbId, PngAgtId, MmbLmt, CshTxTp.
STAT Zapytanie o wysokość limitu pozostającego do wykorzystania, wymagane jest podanie: KDPWMmbId, PngAgtId, CshTxTp.
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWL" />

     <xs:enumeration value="CURL" />

     <xs:enumeration value="CANL" />

     <xs:enumeration value="STAT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

EligDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.mrl.002.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.mrl.002.02" type="colr.mrl.002.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.mrl.002.02- Stan limitu płatności (element)

Opis Stan limitu płatności
Typ colr.mrl.002.02
Źródło <xs:element name="colr.mrl.002.02" type="colr.mrl.002.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentLimitRequestDetails- Informacja o limicie płatności (typ złożony)

Opis Informacja o limicie płatności
Elementy

składowe
KDPWMmbId

PngAgtId

MmbLmt{0,1}

CshTxTp

Źródło <xs:complexType name="PaymentLimitRequestDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="PngAgtId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshTxTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentLimitRequestDetails/KDPWMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis Kod uczestnika rozliczającego
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

PaymentLimitRequestDetails/PngAgtId- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="PngAgtId" type="KDPWMemberIdentifier" />

PaymentLimitRequestDetails/MmbLmt- Limit ustanowiony przez płatnika (element)

Opis Limit ustanowiony przez płatnika
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="MmbLmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentLimitRequestDetails/CshTxTp- Limitowany kod zlecenia płatniczego (element)

Opis Limitowany kod zlecenia płatniczego
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="CshTxTp" type="Code4Text" />

colr.mrl.002.02- Stan limitu płatności (typ złożony)

Opis Stan limitu płatności
Elementy

składowe
GnlInf

PmtLmtReqDtls

Źródło <xs:complexType name="colr.mrl.002.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="PmtLmtReqDtls" type="PaymentLimitRequestDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.mrl.002.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.mrl.002.02/PmtLmtReqDtls- Informacja o limicie płatności (element)

Opis Informacja o limicie płatności
Typ PaymentLimitRequestDetails
Źródło <xs:element name="PmtLmtReqDtls" type="PaymentLimitRequestDetails" />