Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02)


Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych naliczonych na poziomie kont rozliczeniowych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BalanceTypeStatement- Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (typ złożony)

Opis Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia
Elementy

składowe
BalTp

TtlBalTpMrgn

CshSttlmClnt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="BalanceTypeStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="TtlBalTpMrgn" type="Amount" />

     <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceTypeStatement/BalTp- Status aktywów – typ zabezpieczenia (element)

Opis Status aktywów – typ zabezpieczenia
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

BalanceTypeStatement/TtlBalTpMrgn- Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlBalTpMrgn" type="Amount" />

BalanceTypeStatement/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta
Typ CashSettlementClientLevel
Źródło <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta
Elementy

składowe
OwnrTp

MmbTp

RprAgrmntId

ClntId

TtlClntMrgn

CshMktSttlmSafAcct{0,unbounded}

DrvtvMktSttlmSafAcct{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

     <xs:element name="TtlClntMrgn" type="Amount" />

     <xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementClientLevel/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

CashSettlementClientLevel/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />

CashSettlementClientLevel/TtlClntMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na konto (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na konto
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlClntMrgn" type="Amount" />

CashSettlementClientLevel/CshMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym
Typ CashSettlementSafekeepingAccount
Źródło <xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementClientLevel/DrvtvMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym
Typ CashSettlementSafekeepingAccount
Źródło <xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementSafekeepingAccount- Wartość i konto (typ złożony)

Opis Wartość i konto
Elementy

składowe
AcctId

ReqdMrgn

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementSafekeepingAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="ReqdMrgn" type="Amount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

CashSettlementSafekeepingAccount/ReqdMrgn- Wymaganie depozytowe (element)

Opis Wymaganie depozytowe
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ReqdMrgn" type="Amount" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element)

Opis Data salda
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.mrg.006.02

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.mrg.006.02" type="colr.mrg.006.02" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.mrg.006.02- Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (element)

Opis Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe
Typ colr.mrg.006.02
Źródło <xs:element name="colr.mrg.006.02" type="colr.mrg.006.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MemberBalance- Saldo uczestnika (typ złożony)

Opis Saldo uczestnika
Elementy

składowe
TtlMmbMrgn

BalTpBal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="MemberBalance" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" />

     <xs:element name="BalTpBal" type="BalanceTypeStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MemberBalance/TtlMmbMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na uczestnika (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na uczestnika
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" />

MemberBalance/BalTpBal- Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (element)

Opis Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia
Typ BalanceTypeStatement
Źródło <xs:element name="BalTpBal" type="BalanceTypeStatement" maxOccurs="unbounded" />

colr.mrg.006.02- Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (typ złożony)

Opis Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe
Elementy

składowe
GnlInf

MmbBal

Źródło <xs:complexType name="colr.mrg.006.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.mrg.006.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.mrg.006.02/MmbBal- Saldo uczestnika (element)

Opis Saldo uczestnika
Typ MemberBalance
Źródło <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" />