Struktura komunikatu: Status instrukcji dotyczącej NKK (acmt.stc.001.03)


Komunikat przekazywany z systemu KDPW w odpowiedzi na instrukcję dotyczącą numerów klasyfikacyjnych klientów (NKK). Komunikat zawiera status przesłanej instrukcji oraz ewentualny kod i przyczynę błędu.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ClassValue- Cecha klienta (typ złożony)

Opis Wartość cechy klienta lub grupy klientów
Typ Pochodna typu: Code4Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
ClssTp Typ cechy Code4Text
Źródło <xs:complexType name="ClassValue" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Code4Text" >

      < xs:attribute name="ClssTp" type="Code4Text" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ClientClass- Informacje o cechach klienta (typ złożony)

Opis Oznaczenie cech charakteryzujących klienta lub grupę klientów
Elementy

składowe
ClssVal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ClientClass" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClssVal" type="ClassValue" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientClass/ClssVal- Określenie cechy (element)

Opis Określenie cechy. Stosowane typy cech: RESI-określenie kraju rezydencji klienta (wartości: RESI-rezydent, NRES-nierezydent, OMNI-posiadacz rachunku zbiorczego, NOAP-nie dotyczy).
Typ ClassValue
Źródło <xs:element name="ClssVal" type="ClassValue" maxOccurs="unbounded" />

ClientDetails- Informacje dotyczące NKK (typ złożony)

Opis Informacje o numerze klasyfikacyjnym klienta NKK.
Elementy

składowe
ClntId{0,1}

ClntNm{0,1}

ClntTp

DrctIndrctInd{0,1}

LegalSts{0,1}

NIP{0,1}

REGON{0,1}

LEI{0,1}

BIC{0,1}

CtrPtyAdrAndSctr{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ClientDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="DrctIndrctInd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LegalSts" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NIP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="REGON" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientDetails/ClntId- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" minOccurs="0" />

ClientDetails/ClntNm- Nazwa skojarzona z NKK (element)

Opis Nazwa skojarzona z NKK
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="ClntNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

ClientDetails/ClntTp- Typ NKK (grupowy/indywidualny/grupowe) (element)

Opis Typ NKK (grupowy/indywidualny/grupowe)
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="ClntTp" type="Code4Text" />

ClientDetails/DrctIndrctInd- Typ klienta (bezpośredni/pośredni) (element)

Opis Typ klienta (bezpośredni/pośredni)
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="DrctIndrctInd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

ClientDetails/LegalSts- Klient instytucjonalny/osoba fizyczna (element)

Opis Klient instytucjonalny/osoba fizyczna
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="LegalSts" type="Max1Text" minOccurs="0" />

ClientDetails/NIP- NIP (element)

Opis NIP
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="NIP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

ClientDetails/REGON- REGON (element)

Opis REGON
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="REGON" type="Max20Text" minOccurs="0" />

ClientDetails/LEI- LEI (element)

Opis LEI
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

ClientDetails/BIC- BIC (element)

Opis BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

ClientDetails/CtrPtyAdrAndSctr- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (element)

Opis Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie
Typ CounterpartyAddressAndSectorDetails
Źródło <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CounterpartyAddressAndSectorDetails- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie
Elementy

składowe
Nm{0,1}

Dmcl{0,1}

CorpSctr{0,1}

FinNonFinInd{0,1}

CmmrclActvty{0,1}

ClrTrshld{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CounterpartyAddressAndSectorDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CorpSctr" type="Max53Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CounterpartyAddressAndSectorDetails/Nm- Nazwa klienta (element)

Opis Nazwa klienta
Typ Max100Text
Źródło <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/Dmcl- Siedziba klienta (element)

Opis Siedziba klienta
Typ Domicile
Źródło <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/CorpSctr- Branża, do której należy klient (element)

Opis Branża, do której należy klient
Typ Max53Text
Źródło <xs:element name="CorpSctr" type="Max53Text" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/FinNonFinInd- Rodzaj klienta (element)

Opis Rodzaj klienta
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/CmmrclActvty- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami (element)

Opis Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/ClrTrshld- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania (element)

Opis Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

Domicile- Siedziba klienta (typ złożony)

Opis Siedziba klienta
Elementy

składowe
Ctry

PstCd{0,1}

TwnNm{0,1}

StrtNm{0,1}

BldgId{0,1}

PrmsId{0,1}

DmclDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Domicile" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

     <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Domicile/Ctry- Kraj rezydencji (element)

Opis Kraj rezydencji
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

Domicile/PstCd- Kod pocztowy (element)

Opis Kod pocztowy
Typ Max40Text
Źródło <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" />

Domicile/TwnNm- Miasto (element)

Opis Miasto
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" />

Domicile/StrtNm- Ulica (element)

Opis Ulica
Typ Max150Text
Źródło <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" />

Domicile/BldgId- Numer budynku (element)

Opis Numer budynku
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

Domicile/PrmsId- Numer lokalu (element)

Opis Numer lokalu
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

Domicile/DmclDtls- Pozostałe dane kontaktowe (element)

Opis Pozostałe dane kontaktowe
Typ Max208Text
Źródło <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy typ klienta
REPL Zmiana informacji o kliencie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

EligDt

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
acmt.stc.001.03{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="acmt.stc.001.03" type="acmt.stc.001.03" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/acmt.stc.001.03- Status instrukcji dotyczącej NKK (element)

Opis Status instrukcji dotyczącej NKK
Typ acmt.stc.001.03
Źródło <xs:element name="acmt.stc.001.03" type="acmt.stc.001.03" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji dotyczącej klienta.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max40Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 40 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=40

Źródło <xs:simpleType name="Max40Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="40" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max53Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 53 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=53

Źródło <xs:simpleType name="Max53Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="53" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max100Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 100 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=100

Źródło <xs:simpleType name="Max100Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="100" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max150Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 150 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=150

Źródło <xs:simpleType name="Max150Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="150" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max208Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 208 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=208

Źródło <xs:simpleType name="Max208Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="208" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

acmt.stc.001.03- Status instrukcji dotyczącej NKK (typ złożony)

Opis Status instrukcji dotyczącej NKK
Elementy

składowe
GnlInf

ClntDtls

ClntClss{0,1}

Sts

Źródło <xs:complexType name="acmt.stc.001.03" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="ClntDtls" type="ClientDetails" />

     <xs:element name="ClntClss" type="ClientClass" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

acmt.stc.001.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

acmt.stc.001.03/ClntDtls- Szczegóły NKK (element)

Opis Szczegóły NKK
Typ ClientDetails
Źródło <xs:element name="ClntDtls" type="ClientDetails" />

acmt.stc.001.03/ClntClss- Informacje dotyczące cech NKK (element)

Opis Informacje dotyczące cech NKK
Typ ClientClass
Źródło <xs:element name="ClntClss" type="ClientClass" minOccurs="0" />

acmt.stc.001.03/Sts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />