Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Uchwały Zarządu KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Rok / Miesiąc uchwały
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Uchwały: 2020
2020-10-28 Uchwała Nr 42 / 2020 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. - ustanie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w typie uczestnictwa: generalny uczestnik rozliczający – reprezentant dla Q SECURITIES S.A.
2020-10-12 Uchwała Nr 41 / 2020 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.K.A. ODDZIAŁ W POLSCE - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności powierniczej, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez INTERACTIVE BROKERS LUXEMBOURG SARL
2020-10-06 Uchwała Nr 40 / 2020 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.K.A. ODDZIAŁ W POLSCE - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu
2020-10-02 Uchwała Nr 39 / 2020 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie.
2020-10-02 Uchwała Nr 38 / 2020 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A . - ustanie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w typie uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH.
2020-10-02 Uchwała Nr 37 / 2020 DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez DEUTSCHE BANK AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Centrala).
2020-10-01 Uchwała Nr 36 / 2020 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A . - rozszerzenie uczestnictwa o typ GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez BARCLAYS BANK IRELAND PLC z siedzibą w Dublinie
2020-09-25 Uchwała Nr 35 / 2020 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - przyananie statusu uczestnika rozliczającego w typie uczestnictwa: indywidualny uczestnik rozliczający
2020-09-25 Uchwała Nr 34 / 2020 BANK MILLENNIUM S.A. - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w typie uczestnictwa: indywidualny uczestnik rozliczający
2020-09-22 Uchwała Nr 33 / 2020 w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. w walucie euro z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych dla KDPW_CCP S.A. w TARGET2-NBP
2020-09-22 Uchwała Nr 32 / 2020 w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. w walucie polskiej z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla KDPW_CCP S.A. przez Narodowy Bank Polski
2020-09-21 Uchwała Nr 31 / 2020 zmiana Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji
2020-06-26 Uchwała Nr 20 / 2020 Q SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w typie indywidualny uczestnik rozliczający
2020-05-28 Uchwała Nr 18 / 2020 PKO INVESTMENT BANKING S.A. - ustanie uczestnictwa w systemie rozliczeń oraz przyznanie BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI SA statusu uczestnika rozliczającego w zakresie wynikającym z dotychczasowego uczestnictwa PKO INVESTMENT BANKING S.A.
2020-01-17 Uchwała Nr 5 / 2020 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń o typ GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY - reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez LIQUIDNET EUROPE LIMITED
2020-01-17 Uchwała Nr 4 / 2020 SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE - ustanie uczestnictwa w systemie rozliczeń w typie uczestnictwa GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY - reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla LIQUIDNET EUROPE LIMITED
Ostatnia aktualizacja:06-06-2013 Do góry