Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulamin - archiwum zmian

Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach, które obowiązywało od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 14/316/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat), które obowiązywało od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 15/317/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym, które obowiązywało od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 16/318/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach, które obowiązywało od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 2/304/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym, które obowiązywało 
od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 1/303/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat), które obowiązywało od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 5/307/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Zmiany Regulaminu, które weszły w życie z dniem 21 lutego 2018 r.
Z dniem 21 lutego 2018 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2018 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane uchwałą Nr 48/289/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r.
Zmiany wprowadzają obowiązek przekazywania przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A. corocznej informacji o ekspozycji względem wszystkich innych kontrahentów centralnych, z którymi uczestnik pozostaje lub pozostawał w relacji, w wyniku której może być narażony na potencjalne straty. Przedmiotowa informacja będzie sporządzana przez uczestnika według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w walucie określonej przez niego.
Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 30.09.2017 - 20.02.2018
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat*
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
      Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie


rok 2017
rok 2016
Ostatnia aktualizacja:12-02-2019 Do góry