Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin - archiwum zmian

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do:
1. Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  44/346/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 46/393/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.
2. Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  45/347/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 40/387/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
3. Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, które mają na celu dostosowanie tej regulacji do zmian w Regulaminie funduszu rozliczeniowego i polegają m.in. na wprowadzeniu procesu codziennej aktualizacji wpłat uczestników. Projekt Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:
  • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
  • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
  • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
  • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
  • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
  • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
  • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
  • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
  • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 21.02.2018 - 30.09.2019
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
      Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenierok 2018
rok 2017
rok 2016

Ostatnia aktualizacja:01-10-2019 Do góry