Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 20 grudnia 2016 r., obowiązuje z uchwałą nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałami nr 33/156/14, 21/193/15 i 31/230/16), uchwałą nr 2/201/16 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałami nr 9/208/16 i 29/228/16), uchwałą nr 32/231/16 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałą nr 36/235/16), uchwałą nr 42/241/16 RN KDPW_CCP S.A. oraz uchwałą nr 2/243/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r.

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
         Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2017 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15 i nr 31/230/16, w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP Nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP Nr 33/156/14 z dnia 20 października 2014 r. i uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP Nr 21/193/15 z dnia 7 września 2015 r. i uchwałą nr Nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. dot. czasowego obniżenia opłat.


   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym oraz animatorów obrotu na rynku NewConnect.
   Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
   Uchwała nr 2/201/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniona uchwałą nr 9/208/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP z dnia 6 kwietnia 2016 r. i uchwałą nr 29/228/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP z dnia 11 października 2016 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.
   Obowiązuje od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
   Uchwała nr 32/231/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. zmieniona uchwałą nr 36/235/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 42/241/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
   Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
   Uchwała nr 2/243/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 16 stycznia 2017 r.

   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 września 2016 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 20 grudnia 2016 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami

   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 1 września 2016 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

 
Ostatnia aktualizacja:17-01-2017 Do góry