Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r., obowiązuje z uchwałą nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałami nr 33/156/14, 21/193/15, 31/230/16, 37/278/17, 3/305/18, 13/315/18 i 36/338/18), uchwałą nr 23/325/18 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałą nr 33/335/18), uchwałą nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałą nr 19/321/18), uchwałą nr 14/316/18 RN KDPW_CCP S.A., uchwałą nr 15/317/18 RN KDPW_CCP S.A. oraz uchwałą
   nr 16/318/18 RN KDPW_CCP S.A.

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
         Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15, nr 31/230/16, nr 37/278/17, nr 3/305/18, nr 13/315/18 i nr 36/338/18, w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 33/156/14 z dnia 20 października 2014 r., uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 21/193/15 z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., uchwałą nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., uchwałą nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia z dnia 4 stycznia 2018 r., uchwałą
   nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r. i uchwałą nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r. dot. czasowego obniżenia opłat.


   Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
   Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmienionej uchwałą
    nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r. i dostarczenia do KDPW _CCP
   deklaracji.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
   Obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
   Uchwała nr 14/316/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat).
   Obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
   Uchwała nr 15/317/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.


   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym.
   Obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
   Uchwała nr 16/318/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 września 2016 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 22 października 2018 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami


   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 1 września 2016 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

 

Zasady wymiany informacji
Ostatnia aktualizacja:13-11-2018 Do góry