Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r., obowiązuje z uchwałami: nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 23/325/18 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.),
   nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 6/353/19 RN KDPW_CCP S.A.,
   nr 7/354/19 RN KDPW_CCP S.A., nr 8/355/19 RN KDPW_CCP S.A.

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
         Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie

   Zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 października 2019 r.


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 33/156/14 z dnia 20 października 2014 r., uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 21/193/15 z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., uchwałą nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., uchwałą nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia z dnia 4 stycznia 2018 r., uchwałą
   nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r., nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia
   2019 r.

   Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
   Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.
   Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r., nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2. oraz 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat).

   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat: za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe i transfer pozycji w tych kontraktach, a także za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.3 oraz 3.1.1.3.1 Tabeli Opłat).

   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Uchwała nr 7/354/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym (ppkt 2.1.1 Tabeli Opłat).

   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
   Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.
   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 września 2016 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 października 2019 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 22 października 2018 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami


   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 1 września 2016 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

   Zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 października 2019 r.
 

Zasady wymiany informacji
Ostatnia aktualizacja:17-09-2019 Do góry