Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wprowadzane zmiany

Z dniem 22 października 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji OTC przyjęte uchwałą nr 33/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 października 2018 r.
Zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń (OTC) miały na celu: 
  • wprowadzenie w systemie rozliczeń OTC opcjonalnej możliwości zdefiniowania przez Państwa kont rozliczeniowych, które będą pełnić funkcję kont domyślnych. Funkcjonalność ta została przewidziana dla przypadku, w którym instrukcja rozliczeniowa, dotycząca transakcji pochodnej nie wskazuje konta rozliczeniowego prowadzonego w systemie rozliczeń OTC. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, a zostanie zdefiniowane przez Państwa konto domyślne, KDPW_CCP zarejestruje tę transakcję na tym koncie. Obecnie udostępniamy tę funkcjonalność w przypadku transakcji pochodnych zawieranych przez uczestnika rozliczającego na rachunek własny (w przyszłości przewidujemy rozwijanie tej funkcjonalności). Wskazanie takiego konta domyślnego następuje na podstawie dostarczonego do KDPW_CCP oświadczenia (wzór nr 26);
  • rozszerzenie katalogu akceptowanych przez KDPW_CCP platform elektronicznych o platformy, które działają przez MarkitWire. Obecne uregulowanie wskazuje platformę MarkitWire (połączenie bezpośrednie), którą wykorzystują również inne platformy w procesie konfirmacji zawartych transakcji lub ich rozliczenia. Zmiana ma na celu wskazanie również tych platform obsługiwanych przez MarkitWire, w celu przyjmowania zawartych lub potwierdzanych na nich transakcji do rozliczeń (będzie to połączenie pośrednie możliwe wyłącznie przez MarkitWire);
  • uregulowanie opcjonalnej możliwości przesyłania dokumentów (informacji finansowych oraz informacji o wartości eskpozycji względem innych kontrahentów centralnych) pocztą elektroniczną poprzez sieć Internet zamiast wysyłki za pośrednictwem systemu SWI (wybór sposobu przesyłania według Państwa wyboru). W przypadku korzystania przez Państwa z drogi mailowej, dokumenty powinny być doręczane na adres e-mail wskazany przez KDPW_CCP do tego celu na stronie internetowej w zakładce Regulacje (obecnie został wskazany adres: ccp@kdpw.pl). Wysyłka tych dokumentów powinna następować z adresu e-mail, który został wcześniej wskazany w wykazie osób upoważnionych do kontaktów z KDPW_CCP;
  • udostępnienie Państwu funkcjonalności szyfrowania dokumentów przesyłanych do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet. Zaszyfrowanie dokumentów powinno nastąpić przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP. Obecnie akceptowane jest zastosowanie szyfrowania asymetrycznego PGP. Jest to standard kryptograficzny wykorzystujący prostą infrastrukturę klucza publicznego, tworzącą zdecentralizowaną sieć zaufania i zbudowaną na zaufaniu pomiędzy współpracującymi osobami. Prostota rozwiązania sprawia, że jest to popularne narzędzie umożliwiające zarówno bezpieczną wymianę zaszyfrowanych dokumentów jak i lokalne ich przetwarzanie. Funkcjonalność szyfrowania PGP jest wspierana przez oprogramowanie komercyjne, zgodne ze standardem OpenPGP ustanowionym przez IETF (Internet Engineering Task Force – organizacja zajmująca się wyznaczaniem standardów technicznych), jak i oprogramowanie freeware, występujące pod nazwą GNU Privacy Guard (GPG). W przypadku, jeżeli uznają Państwo, że przesyłane informacje zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, oczekujemy, że zostaną one oznaczone jako „informacja poufna”, a w przypadku, jeżeli są przesyłane do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet – będą również zaszyfrowane. 
Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny (z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG)- szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w celu zaszyfrowania elektronicznych dokumentów z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG 
Ostatnia aktualizacja:23-11-2018 Do góry