Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Archiwum Regulamin otc

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (pkt 5.1. Tabeli Opłat), które obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr 4/351/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR (pkt 2.1. Tabeli Opłat), któe obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr 5/352/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, które obowiązywało od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 17/319/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat, które obowiązywało od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 18/320/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, które obowiązywało od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Uchwała 4/306/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR, o których mowa w pkt 2.1 Tabeli Opłat, które obowiązywało do 30 czerwca 2018 r.
Uchwała 6/308/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany Regulaminu wprowadzone z dniem 21 lutego 2018 r.

Z dniem 21 lutego 2018 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2018 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane uchwałą
Nr 49/290/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r.
Zmiany wprowadzają obowiązek przekazywania przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A. corocznej informacji o ekspozycji względem wszystkich innych kontrahentów centralnych, z którymi uczestnik pozostaje lub pozostawał w relacji, w wyniku której może być narażony na potencjalne straty. Przedmiotowa informacja będzie sporządzana przez uczestnika według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w walucie określonej przez niego.
Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowanyobowiązujący od 01.08.2017 r. - 20.02.2018 r.
Załącznik 1 - Tabela Oplat 
Załącznik 2 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC
Załącznik 3 – Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej instrumentów finansowych

rok 2017

rok 2016
rok 2015
rok 2014
    Ostatnia aktualizacja:17-09-2019 Do góry