Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Archiwum Regulamin otc

 W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 43/345/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 38/385/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 47/394/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.

W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) następuje:
  • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu zabezpieczającego OTC zarządzanego przez KDPW_CCP,
  • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
  • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
  • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszu,
  • dostosowanie wysokości pierwszej (wstępnej) wpłaty do funduszu,
  • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu,
  • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
  • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), tekst obowiązujący od 21.02.2018 r. do 30.09.2019 r.
Załącznik 1 - Tabela Oplat
Załącznik 2 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC
Załącznik 3 – Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej instrumentów finansowych


rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
    Ostatnia aktualizacja:01-10-2019 Do góry