Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin Rozliczeń Transakcji
1 stycznia 2013

Regulamin Rozliczeń Transakcji (dokument PDF, 0.35 MB)

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (dokument PDF, 0.15 MB)

Uchwały:

Uchwała Nr 11/11 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia minimalnej wielkości wstępnego depozytu rozliczeniowego (dokument PDF, 0.04 MB)

Uchwała Nr 10/74/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 maja 2013 r. (dokument PDF, 0.04 MB)

Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
1 grudnia 2012 r.
Brak uchwał zmieniających

Regulamin Funduszu Rozliczeniowego (dokument PDF, 0.21 MB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego (dokument PDF, 0.06 MB)

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP
5 czerwca 2013 r.
Brak uchwał zmieniających

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP (dokument PDF, 1.39 MB)

Załącznik nr 1 - Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających dla rynku terminowego (dokument PDF, 0.13 MB)

Załącznik nr 2 - Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających dla rynku kasowego określa załącznik nr 2 (dokument PDF, 0.72 MB)

Załącznik nr 3 - Zasady naliczania zabezpieczeń, o których mowa w § 52 ust. 1 Regulaminu (dokument PDF, 0.25 MB)

Załącznik nr 4 - Harmonogram dnia rozliczeniowego (dokument PDF, 0.03 MB)

Załącznik nr 5 - Strukturę komunikatów informujących o parametrach ryzyka wykorzystywanych do prowadzenia obliczeń według zasad, o których mowa w ust. 1-3 (dokument PDF, 0.46 MB)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika rozliczającego dot. zaliczenia papierów wartościowych na poczet WDR według zasad umowy przewłaszczenia (dokument PDF, 0.11 MB)

Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Brak uchwał zmieniających

Regulamin funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dokument PDF, 0.12 MB)

Załącznik 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dokument PDF, 0.05 MB)

Załącznik 2 - Deklaracja przystąpienia do funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dokument PDF, 0.04 MB)

Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A.

Brak uchwał zmieniających

Regulamin funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Bondspot S.A. (dokument PDF, 0.12 MB)

Załącznik 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. (dokument PDF, 0.05 MB)

Załącznik 2 - Deklaracja przystąpienia do funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BONDSPOT S.A. (dokument PDF, 0.04 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

Brak uchwał zmieniających

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A. (dokument PDF, 0.11 MB)

Ostatnia aktualizacja: 24-04-2013 Do góry