Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

04.07.2012
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą Chartis Europe S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln PLN. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki zależnej KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

02.07.2012
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP kończy pierwszy rok działalności
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozlicza i gwarantuje rozliczenie transakcji zawartych na polskim rynku kapitałowym. Ich wartość w 2011 roku przekroczyła poziom 616 miliardów złotych, a liczba rozliczanych w ciągu roku transakcji dochodzi do 20 mln, czyli ponad 50 tysięcy transakcji dziennie – licząc także dni wolne od pracy.​

21.06.2012
Kapitał KDPW_CCP podwyższony do 200 mln zł. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd spółki na nową kadencję
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy izby rozliczeniowej KDPW_CCP zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do poziomu 200 mln zł. Oznacza to wzrost kapitałów własnych izby rozliczeniowej o 100 mln zł, czyli o dodatkowe środki wspierające wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń izby. Rada Nadzorcza powołała także Zarząd Spółki na nową kadencję. Prezesem KDPW_CCP została Iwona Sroka, Wiceprezesem – Sławomir Panasiuk, a Członkiem Zarządu – Michał Stępniewski, którzy pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji.